Goed Doel

RESEARCHRUN™ steunt goede doel KanActief.

RESEARCHRUN 2020 gaat de virtuele tour op en en zet zich in voor KanActief door middel van een fundraising! Elke deelnemer krijgt een eigen actiepagina op het digitaal platform om op een eenvoudige manier fondsen te werven bij vrienden, familie en collega's! Win-Win!

Het evenement staat volledig in het teken van duurzaamheid en gezondheid.

De impact van sport kan niet genoeg onderstreept worden, ook op het professionele vlak. Sport zorgt niet enkel voor een goede fysieke gezondheid, maar maakt je mentaal ook sterker. Daarnaast versterkt samen sporten het sociale beter dan welke teambuilding ook.

Het uitgangspunt bij KanActief is exact hetzelfde. Revalidatie bij kankerpatiënten gebeurt er door sport in groep, waardoor zowel het fysieke, het sociale als het psychologische aspect wordt aangepakt.

Prof. Daan Dierckx en zijn collega’s leggen uit hoe ze te werk gaan.

“In hun strijd tegen kanker ondergaan oncologische patiënten vaak een intensieve behandeling met een ingreep , chemotherapie, radiotherapie en/of stamceltransplantatie. De psychologische, fysische en sociale gevolgen zijn niet te onderschatten: vermoeidheid, verminderde weerstand, voedingsproblemen, spierzwakte en inspanningsbeperking zijn slechts enkele van de klachten die vaak meerdere maanden aanhouden. Om aan deze klachten tegemoet te komen, werd KanActief in het leven geroepen: revalidatieprogramma’s voor patiënten met borstkanker, hematologische aandoeningen en andere oncologische aandoeningen  om zowel op fysiek, sociaal als psychologisch vlak de levenskwaliteit en re-integratie van de patiënt te bevorderen. RESEARCHRUN™ steunt KanActief en dus help jij door deel te nemen aan RESEARCHRUN™ kankerpatiënten.

Lies Serrien, oprichtster van KanActief  na borstkanker, vertelt ons,  meer over de werking 

Lies, jij stond mee aan de wieg toen KanActief opgestart werd nadat je zelf getroffen werd door borstkanker. Hoe heb je dat aangepakt?

Ik heb een master in de bewegings-en sportwetenschappen . Ik werd 19 jaar geleden zelf getroffen door borstkanker en in Gent bestond al een dergelijk programma. Ik ondervond aan den lijve wat de behandeling van kanker met je doet en als sportdeskundige wilde ik naar analogie van het programma in Gent iets oprichten in het UZ Gasthuisberg om andere kankerpatiënten te helpen, en zo is KanActief ontstaan.

We begonnen in 2005 met een programma voor borstkankerpatiënten, na 3 jaar werd er ook een KanActief-programma opgestart voor hematologische kanker. In januari 2013 werd gestart met een KanActief voor gynaecologische kanker.  Momenteel is dit laatste uitgebreid voor alle oncologische aandoeningen. 

Wat moeten we ons voorstellen bij het programma dat jullie geven? Waaruit bestaan de lessen?

De lessen richten zich grotendeels op het fysieke. De behandeling van kanker is zwaar, en heeft een enorme impact op zowel het fysieke, het sociale als het psychologische. Sport is een ideaal middel om de conditie op te krikken en tegelijkertijd ontmoeten de patiënten elkaar, wat het sociale en psychologische ten goede komt. Er zijn twee tot drie lessen per week,bestaande uit conditietraining, aerobe en spierversterkende oefeningen en een lezing over verschillende onderwerpen betrekkende op kanker.

Wanneer start een kankerpatiënt met KanActief, is dat nog tijdens of na de behandeling?

Normaal start een patiënt als de behandeling volledig achter de rug is. Soms kan er iets vroeger gestart worden omdat we moeten uitkijken wanneer de volgende sessie start. De sessies van de hematologische en oncologische groep starten telkens na de Kerstvakantie, na de Paasvakantie, en na de zomervakantie. De groepen na borstkanker starten maandelijks op. Er wordt ook rekening gehouden met wanneer de patiënten terug aan het werk moeten gaan. Er wordt getracht ervoor te zorgen dat een patiënt pas terug aan het werk gaat nadat het KanActief-programma afgelopen is, maar het gebeurt wel eens dat ook dat een beetje overlapt.

En wat na KanActief ?

Voor de borstkankerpatiënten bestaat er KanActiefplus (www.kanactiefplus.be) . De mensen waren heel erg positief over KanActief en wilden het sociale contact onderhouden en vooral hun verbeterde conditie  behouden. Zo is KanActiefplus ontstaan. Het is een VZW (sportverening voor vrouwen na borstkanker)  die los staat van het UZ,  waar de dames wekelijks een gevarieerd aanbod hebben van 7 mogelijke sporturen . 

Er wordt momenteel werk gemaakt om een dergelijk aanbod voor alle oncologische patiënten op te richten,  want ook hier is grote nood aan !

Lees het interview met Prof. Daan Dierckx 

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x